‘Melk is goed voor elk’ (Milk is good for everyone) A healthy dose of Dutch common sense in the Nieuwe Kunst (New Art)

melk

Chris van der Hoef/ N.V. De Sphinx, Milk jug

Chris van der Hoef/ N.V. De Sphinx, Milk jug

Bookmark the permalink.

Leave a Reply